TehnoStagiu

TehnoStagiu

Program competitiv de invatare la locul de munca pentru elevi

Proiect cofinanțat din Fondul social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Axă prioritară

6. Educaţie şi competenţe

Obiectivul specific

6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlu proiect

TehnoStagiu – Program competitiv de invatare la locul de munca pentru elevi

Nr. contract finanțare

POCU/633/6/14/132399